• นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน
เมนูหลัก
ผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชม..วันนี้23
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวาน134
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้840
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้3178
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด290561
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Statistics
สมาชิก : 1139
Content : 473
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 276103
Login FormHome ระเบียบและการบริการต่างๆ ส่วนการโยธา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

                                                                                alt                

                                                                                 ส่วนโยธา

 altส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ฝากเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบเพื่อจะได้ง่ายต่อาการเข้ามาติดต่อประสานงานกับส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนต่อ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

altอาคารที่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาต
       อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ อัฒจรรย์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ รั้วกำแพงหรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลอื่นไปใช้สอย ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เพิงหรือแผงลอย อาคารชั่วคราว มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 4 ตารางกิโลเมตร สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง


หลักฐานการขออนุญาต

altสำหรับเจ้าบ้าน สำเนาโฉลดที่ดิน(ขนาดเท่าของจริง) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
altสำหรับผู้ออกแบบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา
altสำหรับผู้ควบคุมงาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา แบบแปลนก่อสร้างจำนวน 5 ชุด กรณีเช่าที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  กรณีที่ชิดเขตดินของผู้อื่นต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
altแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารขอรับได้ที่ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน


ลักษณะอาคาร

 altอัตราค่าธรรมเนียม      
altอาคารไม่เกิน 2 ชั้นไม่ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรรับรอง ตั้งแต่ 3 ชั้น ไม่เกิน 4 ชั้น ตารางเมตรละ 2.00 บาท ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ตารางเมตรละ 4.00 บาท. ทาง ท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ฯลฯ เมตรละ 1.00 บาท
altอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท, อาคารตั้งแต่ 3 ชั้น ไม่เกิน 4 ชั้น ตะรางเมตรละ 2.00 บาท ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ตารางเมตรละ 4.00 บาท,ป้าย ตารางเมตรละ 4.00 บาท, ทาง ท่อระบายน้ำ รัว กำแพง ฯลฯ เมตรละ 1.00 บาท

altอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
altใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
altใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
altใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
altใบรับรอง ฉบับละ 10  บาท 
altใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

คำเตือน

altผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อบต.หรือผู้ใดก่อสร้าง-ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดรับคำสั่งจาก อบต.และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวนอกจากจะต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนถ้าเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหรรม  การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผู้กระทำต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในความผิดนั้นๆ


หมายเหตุ: แบบที่ยื่นถูกต้องจะอนุญาตภายใน 30 วัน ประชาชนมีสิทธิขอแบบบ้านเพื่อประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำลบลนาทอน

 

 

Googlewww