องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เพลงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที3
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(รับรุ่น)รุ่นที4
คณะดูงานทต.คลองแงะ
อบรมtcnap ณ ทตท่างิ้ว
อบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นรุ่นที่41
กิจกรรม|dq|ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน|dq|
โครงการสานรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
ต้อนรับคณะดูงานอบต.บ้านแหร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.นาเคียน

 

»โครงการ"บ้านสวย เมืองสะอาด ธรรมชาติงดงาม"(อ่านรายละเอียด)
»วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันพ่อแห่งชาติ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะติดตามความคืบหน้าโครงการฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดนปี2562(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการรับรุ่นเครื่อข่าย(รับรุ่นที่8)(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(อ่านรายละเอียด) 
»โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)  
»โครงการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจ.สตูล(อ่านรายละเอียด) 
»ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรักษาความปลอดภัยฯนักท่องเที่ยวฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอนฯ(อ่านรายละเอียด) 
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่6บ้านท่าข้ามควาย(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่5บ้านท่าศิลา(อ่านรายละเอียด)
»การติดตามการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่4บ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมหารือการดำเนิการก่อสร้างถนนสายช่องติงมุด-วังเจริญราษฯ(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่3บ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»ประเมินหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่1บ้านนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฟื้นฟุศักยภาพเด็กพิการ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านท่าศิลา(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านนาเปรีย(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5)