องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ประกาศเรื่องการยืนภาษี ประจำปี2560
โครงการศึกษาดูงาน ตามรอยพระยุคลบาทฯ
ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสปสช.ฯ
อบต.นาทอนยินดีต้อนรับนายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัดอบต.นาทอน คนใหม่
มหกรรมสุขภาพปี59 อาหารปลอดภัย ลดโรคเรื้อรัง
นายกอบต.นาทอนรับรางวัลอปท.ทีมีการบริหารจัดการกองทุนสปสช.ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต(คลิกเพื่อดูวีดีโอ)
ความสุขปลุก" พลัง " กองทุนหลักประกันฯ " แรง "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโกตาบารู(คลิกอ่านรายละเอียด)
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
งานสมัชชาคนสตูลครั้งที่5 (อ่านรายละเอียด)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.บางเป้า(อ่านรายละเอียด)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะรัด(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

»การแข่งขันกีฬา"นาทอนเกมส์60"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสปสช.(อ่านรายละเอียด)
 »ลงพื้นที่จัดทำแผนสุขภาพ2560(อ่านรายละเอียด)
 »เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเทริซา
»อบรมเตรียมความพร้อมให้แกนนำบ้านโฮมสเตย์
»ต้อนรับคณะวิจัยโครงการจากราชภัฎสุราษฯ
»เสวนาใต้สันติสุข "ชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมสันติสุข มั่นคง ฯ"
»กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560
»พิธีรับวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอนประจำปี2560
»ต้อนรับคณะทีมงานจากสสส.
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปสช.แห่งชาติ
»ประกาศเจตจำนงอบต.นาทอน
»ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 (อ่านรายละเอียด)
»การจัดเก็บภาษีส่วนการคลัง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสัญจรอำเภอทุ่งหว้า(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ(อ่านรายละเอียด)
»รับมอบรถตู้จากประกันสังคม(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ(อ่านรายละเอียด)
»ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเขานางดำ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1)